Vaginálny mapping: znovuzrodenie vašej intimity

Autor: Denisa Palečková   Dátum: 08.07.13

Takzvané „vaginálne mapovanie“ predstavuje účinnú techniku pre zvýšenie citlivosti a rozpúšťanie traumatických zážitkov a zranení. Metóda vedomej láskyplnej intímnej masáže tak umožňuje prežívať viac potešenia a vedie k šťastnejšiemu a naplnenému životu.

Ženy často cítia, že chcú v živote aj v intímnej oblasti prežívať VIAC. V príručkách pre zlepšenie sexuálneho života sa väčšinou stretávame s kopou technických návodov, ktoré však z intímneho života urobia skôr športový výkon, než aby viedli k naplňujúcemu milovaniu a blaženosti.

Tieto zaručené ‚triky‘ sa míňajú účinkom preto, že cesta k prehĺbeniu ženskej sexuality nevedie cez silnejšiu stimuláciu, ale vďaka zvýšeniu vlastnej citlivosti, ukotveniu sa vo svojom strede, otvoreniu sa a odovzdaniu. Namiesto nových techník tak rozpúšťame to, čo hĺbke prežitku bráni.


Nebojte se otvoriť

Ako ženy túžime a zároveň sa bojíme odovzdať sa. Neexistuje však väčšia slasť ako sa s úplnou dôverou otvoriť. Ale my máme strach zo sklamania a bolesti, a tak se uzatvárame. Bolestné zážitky z minulosti spôsobujú v našom tele určité zamrznutia.

Chránime sa tak pred zážitkom bolesti, ale spolu s tým aj pred zážitkom potešenia, radosti a intimity. Minulá bolesť nás síce v súčasnej chvíli už neohrozuje, ale chováme sa, ako keby to tak bolo.

Láskyplná masáž tieto zamrznuté miesta rozpúšťa a uvoľňuje emočný náboj, ktorý je v nich uložený. Výsledkom je objavenie novej, často doposiaľ nepoznanej citlivosti, vnímavosti a vnútornej slobody. Tento zážitok tiež dodává vieru v samú seba, hlboké ukotvenie vo svojom strede a kľud spojený s múdrosťou.


Liečba dotykom

Vaginálny mapping je dotykovou technikou, pri ktorej jemne masírujeme tkanivo vagíny. Mapujeme pritom jej citlivosť. Žena sa tak vedome spája s pocitmi, ktoré sú v intímnej oblasti nazhromaždené. Niektorá miesta sú necitlivé, niektoré plné potešenia, iná plné rôzneho druhu emócií: smútok, hnev apod.

Ženské pohlavie má tendenciu zhromažďovať v sebe rôzné druhy zážitkov, a to príjemných aj bolestivých. Pri bežnom milovaní nemusia byť tieto pocity vnímané.

Pohyb, dych, zvuk a dotyk… to všetko sú nástroje, ktoré zvyšujú citlivosť nášho tela. Pokiaľ sme v sebe uzavreli bolesť z minulosti, nedali jej priestor, aby sa prejavila a z tela odišla, prežívame potom vnútorné napätie. Podvedome sa tak bránime prehĺbeniu intimity vo vzťahu.


Kedy vaginálny mapping pomáha ?

Negatívna dynamika prežitku vzniká nielen pri silných traumách, ako je napríklad sexuálne zneužitie, gynekologické zákroky či komplikovaný pôrod. Niekedy stačí aj zdanlivo nevinná poznámka, pohľad, zraňujúce slová vo chvíľach, keď sme otvorené a zraniteľné.

Použitím vaginálneho mappingu znovu prebúdzame citlivosť jemného tkaniva. Dochádza tak k uvoľneniu zážitkov, ktoré už patria do minulosti. V prípade, že boli tieto zážitky bolestivé, tak môžu spôsobiť akési obrnenie tkaniva vaginálnych stien. V dôsledku toho ženy často pri milovaní necítia dosť výrazne, alebo môžu vnímať aj nepríjemné pocity.


Prečo pracovať s dotykom a telom?

Aj napriek tomu, že môžeme porozumieť príčinám bolestí a problémov v našom životě, samotné pochopenie súvislostí ku zmene nestačí. Každý zážitok, každý pocit je najprv v tele a až následne mu dáme určitú ‚nálepku‘, označenie a hľadáme príčiny jeho vzniku.

Pri technike vaginálneho mappingu ideme priamo k pamäti a múdrosti tela. Naviac ani nie je potrebné vedieť, kde aký pocit vznikol a prečo. Dôležité je jeho precítenie a uvoľnenie. Je to ako keď sa zbavujeme odpadu z tela.

Mgr. Denisa Palečková, CSB

Prináša celkom nový pohľad na intimitu a metódy, ako túto oblasť využiť pre zdravie, šťastie a osobný rozvoj. Vďaka svojim kurzom, prednáškam a článkom pomohla od roku 2002 už niekoľko tisícom ľudí k radostnejšiemu a naplnenému životu. Je známa predovšetkým vďaka zostaveniu celostnej zmyselnej masáže, ktorá sa u nás rýchle rozšírila pod názvom tantrická masáž. Je tvorkyňou centra masáží a osobného rozvoja Tantra Spa Prague. V súčasnej dobe zavádza spolu s Richardom Vojíkom a Josephom Kramerom, PhD. do ČR novú profesiu Sexological Bodywork z USA, s mimoriadnymi účinkami v somatickom vzdelaní i liečení.
www.denisapaleckova.cz www.denisaarichard.cz