Erotická práca s telom

Autor: Joseph Kramer

Sexuologická práca s telom a vedomé dýchanie

Základný predpoklad pre zmysluplné prijatie sexuologickej práce s telom je vedomé dýchanie. Toto dýchanie umožňuje svalstvu tela relaxáciu a to aj počas intenzívnych erotických stavov. Dýchanie tiež napomáha udržať pozornosť v prítomnosti a nedovolí, aby sa myseľ túlala v sexuálnych fantáziách alebo zážitkoch plných hanby. Dobrá sexuologická seansa je ako tanec vnútri nervovej sústavy klienta, ktorý balancuje medzi jeho zvyšujúcim sa záujmom a vzrušením súčasne s poskytovaním dostatku času na relaxáciu a potešenie. Inými slovami, pôžitok je medzihra medzi stavom intenzívneho vzrušenia a blaženej slasti.

Dýchanie bodyworkera - učiťeľa je základom sexuologickej masáže. Dôraz na dýchaní je pravdepodobne najdôležitejšou technikou pre vytvorenie pohody a ustanovenie svojej prítomnosti.

Základný typ dýchania, ktorý sa pri hodine sexuologickej práce s telom používa, je uvoľnený cirkulárny dych, ktorý je vykonávaný bez akejkoľvek prestávky medzi nádychom a výdychom. Všetok dôraz je na nádychu a naopak na absolutnej relaxácii pri výdychu. Predstavujte si, že vyživujete svoje telo pri nádychu; uvoľnite sa a vzdajte sa pri výdychu.

Ďalšia jogínska technika dôležitá pre sexuologickú prácu s telom je Veľký ťah. Veľký ťah sa používa na konci hodiny alebo sa môže použiť kedykoľvei počas praktikovania dýchania alebo masáže za účelom zmeny citového stavu zo vzrušenia (zvýšenej nervovej aktivity) na blaženosť (zníženú nervovú aktivitu). Tradičná verzia Veľkého ťahu spočíva v hlbokom nádychu a zadržaní dychu po dobu 20 sekúnd pri súčasnom napnutí všetkých svalov v tele. Potom vydýchnete, uvoľníte naraz všetky svaly a oddáte se tomuto zážitku. Pri Veľkom ťahu často dochádza k významnej zmene z intenzívneho vzrušenia na hlbokú blaženosť. Z fyziologického hľadiska dochádza k tomu, že nervová aktivita stúpa na maximum počas napnutia svalov a potom sa ukľudňuje s tým, ako uvoľňujeme svaly. Táto dramatická zmena v nervovej aktivite môže vyvolať pocit vodopádu padajúceho do kľudného jazierka. Toto je čas slobody. S premenou účinku vo vnútri tela môžete vedome zmeniť zvyky a spôsoby vášho chovania. Niektorí ľudia toto nazývajú „kľúčovým momentom“. Uvoľnenie svalstva je často bránou do hlbokého erotického tranzu. Doprajte si dostatok ničím nerušeného kľudu po Veľkom ťahu, aby ste si túto skúsenosť vychutnali.


Vstup do erotického tranzu cestou dotykov na genitáliách – intímnych oblastiach tela

Sexuologickí bodyworkers sú somatickí sexuálni učitelia. Používajú telesné techniky a metódy pomocou ktorých pomáhajú iným, aby získali povedomie o svojom erotickom tele a vlastnej sexualite. Jeden zo základných aspektov tejto práce sa zaoberá otázkou, ako pomôcť iným vstúpiť do stavu extatického erotického tranzu a využiť ho. Stav erotického tranzu pomáha jednotlivcom, párom a skupinám k osobnému rastu, transformácii a stelesneniu sa. Dovoliť si experimentovať a používať erotický tranz je základným predpokladom sexuálneho zdravia každého človeka.

„Tranz“ môže byť definovaný mnohými rôznymi spôsobmi, a mnohé z nich sú prinajmenšom vágne. Je dôležité si uvedomiť pluralitu možných významov a vyjasniť naše úmysly s termínmi, ktoré sme si zvolili pre vysvetlenie našej práce. Jedno vysvetlenie pôvodu slova „tranz“ je z latinského výrazu pre „prihodiť sa“ alebo „udiať sa“. Iná definícia popisuje tranz ako „stav pohrúženia mysle, ktorá sa pripravuje na prijatie vízie“. Naša vlastná pracovná definícia „erotického tranzu“ je úmyselný prechod z každodenného povedomia do stavu zvýšeného uvedomenia si sama seba a erotickej zmyselnosti celého tela, čo môže dotyčnému umožniť prístup k múdrosti svojho tela. Múdrosť tela sa v erotickom tranze prejavuje ako telesné pocity, emocionálne stavy, vízie, intuícia, zvýšená motivácia, čistota mysle pri rozhodování a sny.

Prístup k telesnej múdrosti je kľúčom k ľudskému bytiu. Stavom erotického tranzu môžeme napomáhať koučingom uvedomelého dýchania, dlhotrvajúcimi a kreatívymi dotykmi genitálií a sústredením sa. Múdrosť alebo precitnutie, ktorými môžeme byť obdarený počas erotického tranzu, je väčšinou veľmi významné, často prekvapujúce a niekedy nám môže zmeniť život.

Aby sme boli schopní vstúpiť do erotického tranzu, musíme sa naučiť, ako sa oddať dotykom a ako zachytiť prítomnosť, ktorá stúpa z našich tiel. Naučiť sa ako prijímať je pravdepodobne najťažšia zručnosť, ktorú si chceme vypestovať. Rola sexuologického bodyworkera spočíva v učení ľudí, ako prijímať dotyk, vstrebať prítomnosť a sústrediť svoju pozornosť na to, čo sa deje v každom danom okamžiku. Erotická práca s telom je mocné cvičenie, ktoré aktívne vyvíja našu schopnosť prijímať.

Tradičné sexuologické cvičenia pre rozvoj schopností prežívať slasť sa volá „sústredenie na zmyselnosť“. Toto cvičenie bolo vyvinuté a pomenované Mastersom a Johnsonovou v 60. rokoch minulého storočia. Základom zmyselného sústredenia sa je pozornosť na dotyk. Toto je možné nacvičovať pri dávaní alebo prijímaní akéhokoľvek druhu dotyku. Milenci často praktikujú zmyselné sústredenie, keď sa vzájomne rukami masírujú alebo si masírujú chodidlá alebo ramená. Akonáhle si zvyknú na prítomnosť tohoto druhu dotyku, môžu skúsiť použitie zmyselného sústredenia počas erotickej masáže alebo pri inej sexuálnej výmene. Pravidelná prax tejto jednoduchej metódy môže viesť k veľmi pozitivnym výsledkom a zvýšenému pocitu slasti. V Buddhizme sa tento postup nazývá „byť ohľaduplný“. Sexuologický bodyworker môže svojim študentom ponúknuť príležitosť praktikovať zmyselné sústredenie pri prijímaní skúsených erotických dotykov. Prijímanie a oddanie sa erotickej masáži môže viesť k extatickým stavom a stelesneniu múdrosti, ale iba za predpokladu, že prijímajúci pozorne sleduje všetko, čo sa deje.

Ústrednou činnosťou sexuologickej práce s telom je výuka v hodinách. Hodina erotickej práce s telom s dôrazom na genitálie je zážitkom pre celé telo, lebo vytvára erotický tranz. Panva je základňou ľudského tela, štrukturálnou aj energetickou. Erotickým dotykom je možné dosiahnuť hlbokú relaxáciu, vybudenie silnej energie, uvoľnenie chronického napätia a prebudenie necitlivých či málo citlivých tkanív. Dotyky celého tela a vedomé dýchanie pomáhajú tomu, aby energia a pocity mohli cirkulovať po celom tele.

Je jednoduché sa naučiť hmaty erotickej práce s telom pozorovaním a napodobňovaním videoklipov. Vždy, keď praktikujete prácu s telom, získavate väčšiu dôveru vo svoj dotyk. Sebedôvera prehlbuje pôžitokz poskytovania masáže. Toto je príklad, ako se dostanete hlbšie do svojej role profesionálneho sexuologického bodyworkera. Mnohí ľudia mají problém naučiť sa, ako sa plne oddať erotickej masáži. Je nutné túto skúsenosť zažiť, aby ste mohli mať súcit a pochopenie pre svojich klientov. Koľko citu si môžete sami dovoliť? Dokážete tolerovať predĺžený orgazmus celého tela? Dokážete otvoriť svoje srdce? Dokážete zaznamenať šum vo vašej mysli, ale nepodľahnúť mu? Dokážete sa zbaviť blokov a chronických svalových kontrakcíí? Dokážete zostať počas hodiny sústredený a nepotulovať sa po svete fantázií či premýšľať o epizódach plných hanby? Oddávanie se erotickej práci s telom znamená stelesnenie. Učte se nesúdiť a byť něžní – neexistuje „správný“ nebo „nesprávny“ spôsob oddávania sa.


Taoistická erotická masáž

Taoistická erotická masáž (TEM) je druh erotickej masáže, ktorá zahŕňa vedomé rytmické dýchanie a predĺženú stimuláciu genitálií. Dotyky pri tejto práci s telom končia, keď masírovaná osoba zovrie svoje svalstvo do Veľkého ťahu. Účelom tejto masáže je pomôcť masírovanému vstúpiť do stavu rozšíreného erotického tranzu.

Joseph Kramer, PhD.

Joseph Kramer je najväčším priekopníkom somatického vzdelania v sexualite na svete. V priebehu posledných dvadsiatichpiatich rokov vyškolil tisíce profesionálnych bodyworkerov, erotických masérov, somatických pedagógov. V roku 1984 založil školu The Body Electric School v Oaklande, v Kalifornii a v roku 1999 taktiež Novú Školu Erotického Dotyku (The New School of Erotic Touch). Je autorom viac ako 12 výukových videí a DVD zaoberajúcich sa erotickou prácou s telom. Je profesorom Somatickej sexuológie na IASHS – Inštitút pre pokročilé štúdium ľudskej sexuality v San Francisku a je členom predstavenstva Medzinárodného Inštitútu pre Sexuologickú prácu s telom (International Institute of Sexological Bodywork). Ako dávať erotické dotyky sa môžete naučiť z jeho video lekcií na týchto webových stránkach: www.eroticmassage.com a www.orgasmicyoga.com