Sexological bodywork - SB - je vedomá práca so sexualitou prostredníctvom tela, ktorá pracuje s dotykmi, dýchaním, pohybmi, zvukmi, TEM - taoistickou erotickou masážou a celostnou zmyselnou masážou s rozvádzaním energie do tela, prácou s intímnymi časťami tela, cvičeniami uvoľňujúcimi panvovú oblasť, ozdravovaním zjazvených tkanív, orgazmickou meditáciou a lekciami orgazmickej jógy.

Je to rozšírenie taoistického chápania ľudskej sexuality a indickej tantry do západnej kultúry. SB sa dá použiť na liečenie zranení - sexuálnych, partnerských, mentálnych i fyzických, v intímnej oblasti.

Jednou z telesných sfér, s ktorou SB pracuje, je stav vzrušenia, ktorý je oslobodený od predstáv a fantázií, nedoriešených emocionálnych zážitkov, cirkevných dogiem, spoločenských obmedzení a rutinného sexuálneho správania. Sexuálne vzrušenie môže navodiť zmenený stav vedomia u každého, kto to chce skúsiť.

V tomto meditatívnom stave si jednotlivec uvedomuje telo ako zdroj múdrosti a slobody. Avšak ako u meditácie či u iných foriem zmenených stavov vedomia, mimoriadne stavy vedomia dosiahnuté predlžovaním sexuálneho vzrušenia predstavujú príležitosti, s ktorými je potrebné naučiť sa pracovať.

Jednou z ciest, ako vyvolať tento meditatívny a tvorivý stav, je aktívne prijímanie Taoistickej Erotickej Masáže (TEM). Osobný zážitok a skúsenosť považujeme za mocné a cenné nástroje sebarozvoja.

SB sedenie pozostáva z rozhovoru s spojeného s prácou na zámere, následnou prácou s telom a vedomou komunikáciou prebiehajúcich pocitov a zážitkov.