Tantra je viac ako 5.000 rokov staré učenie, ktoré bolo ukrývané v tajnosti. Prvý písomný záznam o tantre je známy vďaka učeniu osvietených majstrov, Šivu a Šakti, spred 5 000 rokov. Vytvorili 112 meditácií, vďaka ktorým môžete vstúpiť do oblasti nadvedomia. Niektoré zahŕňajú sexuálny akt ako cestu ku spirituálnemu oslobodeniu.Tantra učí ako trasformovať sexuálnu energiu na spirituálnu. Nevylučuje tie oblasti života, ktoré sú zvyčajne považované za úskalia duchovného prebudenia, ako živočíšna sexualita, emócie, ego,...., tantra ich prijíma a vnáša do nich lásku a meditáciu a tým môžu byť transformované. Tantra nemá pravidlá alebo dogmy, je to jednoducho zbierka meditácií navrhnutých tak, aby pomáhali ľuďom transformovať ich vedomie. Používa sexuálnu energiu k rastu osobnosti a k napojeniu sa na zdroj – na božskú podstatu partnera a cez neho na Božské esencie vesmíru.

„Keď sa naučíte zapájať uvedomenie do sexu, lásky a vzťahov, získate alchymistické tajomstvo transformácie všetkých aspektov vašej bytosti do jej posvätného, božského potenciálu..”

Ma Ananda Sarita


Tantra vníma vesmír ako tkaninu, kde je všetko navzájom poprepájané, kde všetko pôsobí na všetko. Je to nástroj na rozšírenie obyčajného poľa vedomia k dosiahnutiu nadvedomia, univerza či Boha, zdroj nášho božského potenciálu.

Slovo tantra môže byť preložené zo sanskrtu ako spôsob, cesta, ale aj metóda a v širšom slova zmysle ako „metóda, ako ísť“, môže tiež znamenať „transformáciu“ a v rozšírenom význame „transformáciu jedu na nektár“.

Tantra spája telo, dušu a ducha, sex, srdce a myseľ, sex, emócie a duchovno.

Tantra vnáša požehnanie a posvätnosť do sexu, ktorý sa stáva meditáciou. Sex zahŕňa všetky tajomstvá života a smrti, ktoré odhalíme tým, že vstúpime do sexu s meditatívnym milujúcim vedomím. Extáza a blaženosť je totálne odovzdanie sa.Tantra nie je žiadna viera ani filozofia, ponúka metódy meditácie. Každá metóda je zameraná na určitú časť tela, duše alebo ducha a smeruje vás na cestu, ktorou máte ísť Vy osobne. Táto cesta môže pre každého znamenať niečo iné ako pre niekoho druhého. Tantrické metódy využívajú 5 zmyslov – otvárame svoje vnútro tvárou v tvár sebe – niektoré zo zmyslových dverí sa otvoria ľahšie a sú cestou k nadvedomiu.

„Ak vnesiete meditatívne vedomie do sexuálneho akru, čoskoro zistíte, že tento akt sa premenil na lásku. A ak v tomto prístupe budete pokračovať, sex a láska sa premenia na spiritualitu/duchovo, spoja sa s celkom. Týmto spôsobom sa samotný sex stáva božským zážitkom.”


Tantra je prístup k životu, ktorý uctieva všetko, čím sú ľudské bytosti ako božské, predstavuje harmonické spojenie mužského a ženského princípu v nás. Tantra nás učí vracať sa k prirodzenosti v našom vnútri, počúvať svoje telo a zmysly.Tantra uctieva naše telo ako chrám, v ktorom žije Boh. V každej žene vidí Bohyňu a v každom mužovi Boha, a uctieva ich, tam sme všetci jedno.

Aktívne tantrické meditácie, tok emócií, zmyslové prebudenie, masáže, zdieľanie, tanec a rituály, všetky sú používané ako pomôcky, ktoré nás podporujú v objavovaní nášho skutočného potenciálu.

Tantra prináša zmenu na všetkých úrovniach života cez otvorenie sa láske. Tantra nám ponúka nové pohľady na nás samotných, na naše telo, na energie v ňom prúdiace, na našu sexualitu, na partnerské vzťahy a na celkom iný pohľad na fungovanie spoločnosti.