1. Individuálny sexological bodywork

SB sedenie pozostáva z psychoterapeutického rozhovoru spojeného s prácou na zámere a prácou s telom (bodywork) s vedomou komunikáciou prebiehajúcich pocitov a zážitkov. Práca s telom je tvorená z rôznych techník sexuologickej práce s telom (rôzne druhy masáží či mapingu, orgazmická jóga, práca s dychom, pohybom a zvukmi, liečenie jaziev,....)

Je možné dohodnúť telefonicky na čísle 0903 608 455

V rámci individuálneho sexological bodywork sedenia sú možné:

 • masáže - taoistická, kašmírska Šiva–Šakti, tantrická, tandava dance, omladzujúca kašmírska masáž tváre
 • meditácie - Oshove aktívne, orgazmická, matka - dieťa
 • liečenie - maping, práca s jazvami
 • jóga - cvičenia uvoľňujúce panvovú oblasť
 • psychoterapia – rozhovory o hľadaní „tajného sexuálneho JA“
 • iniciácia

2. Vaginálny maping

Otvorte cestu svojmu orgazmickému a extatickému potenciálu. Spojte sa so svojou ženskou silou prostredníctvom spojenia so svojou jóni.

Vďaka vaginálnemu mapingu môžete vedome prehlbovať citlivosť a vnímanie v tejto oblasti tela a spojiť sa s ňou prostredníctvom dotykov, dychu a vedomej pozornosti. Prostredníctvom jemných dotykov tkaniva vagíny mapujeme jej citlivosť a vy sa vedome spájate s pocitmi, ktoré sa v tejto oblasti nachádzajú. Niektoré miesta sú necitlivé, niektoré plné potešenia, iné plné rôzneho druhu emócií ako smútok, radosť, hnev, vzrušenie, bolesť, strach či potešenie. Ženské pohlavie – ženská jóni - je receptívna, prijímajúca, a má teda tendenciu v sebe zhromažďovať a „pamätať“ si rôzne druhy zážitkov, príjemných i bolestivých. Pri bežnom milovaní, aj napriek tomu, že sa dotýkame jóni, často tieto pocity vôbec nemusia byť vnímané – stávajú sa zreteľnými až pri vedomom spomalení a rozšírení vnímavosti a uvedomení si svojho dychu.

Pokiaľ ste ako žena zažila vo svojom sexuálnom živote bolestivé skúsenosti, vaša spontánna reakcia mohla byť aj „zamrznutie a necitlivosť“. To sa potom v priebehu života prejavuje ako určitá, spravidla všadeprítomná hladina napätia a stresu a v takom prípade začnete vlastnú energiu využívať na potlačovanie toho, čo nebolo dostatočne prežité, a čo má tendenciu sa znovu a znovu aktivovať. Dotyk, dych, pohyb, zvuk… toto všetko sú nástroje, ktoré zvyšujú hladinu energie – a tým pádom aj hladinu cítenia – vo vašom tele. Pokiaľ ste v sebe „zamrzli“ bolesť z minulosti, nedali ste jej priestor, aby sa prejavila a z tela odišla, prežívate zmienené napätie často tak, že si ho ani neuvedomujete. Tiež sa podvedome bránite prehĺbeniu intimity vo vzťahu – pretože aj tá v prvej fáze aktivuje starú bolesť.

Táto dynamika zážitkov vzniká nielen pri silných traumách ako je sexuálne zneužívanie, znásilnenie, gynekologické zákroky, komplikované pôrody a pod. Niekedy stačia aj zdanlivo nevinné podnety ako niečia poznámka, pohľad, zraňujúce slová v momentoch, keď ste otvorená a zraniteľná. Aj keď to vedome nezaznamenáte, v podvedomí „stuhnete“ a príslušný pocit, ktorý ste neprežili a neprejavili, potom utesňujete v tele.

Pri použití techniky vaginálneho mapingu znovu prebúdzame citlivosť tohto jemného tkaniva a vy môžete uvoľňovať z tela zážitky, ktoré patria do minulosti. V prípade, že boli bolestivé, a spôsobili určité „zamrznutie“ či „obrnenie“ tkaniva vaginálnych stien, ženy mnohokrát pri milovaní necítia dosť výrazne vzrušenie, alebo môžu vnímať nepríjemné pocity či bolesť. S tým spontánne súvisí aj znížená chuť na sex, prípadne možnosť rýchleho, dynamického sexu ako jediná zaujímavá varianta. Pri intímnejšom a jemnejšom spojení sa však znovu objavujú aj pocity zraniteľnosti a bolesti, a to môže byť pre ženu tak nepríjemné, že intímny kontakt spontánne obmedzia – niekedy s pocitom, že partner nie je dosť vnímavý, prítomný a pod. Pri vaginálnom mapingu ideme priamo ku pamäti a múdrosti tela. Nie je ani potrebné vedieť, kde aký pocit vznikol a prečo. Dôležité je jeho precítenie a uvoľnenie. Je to ako keď sa zbavujete odpadu z tela. Potom sa môžete tešiť z ukotvenia vo vlastnom strede, ktoré prežívate ako hlboký pokoj a väčšiu vnútornú slobodu – objavujú sa netušené nové možnosti vo vašom živote, ako je aj hlboko napĺňajúce a uspokojujúce extatické milovanie.

3. Liečenie jaziev

Keď liečime jazvu, liečime celé telo

Jazvy je možné liečiť a tým navracať do tela životnú vitalitu, radosť a potešenie. Jazvy liečime jemnejšou alebo silnejšou masážou, podľa typu a veku jazvy. Vďaka špecifickej masáži sa jazva postupne zmenšuje a spolu s tým aj necitlivosť zjazveného tkaniva. Jazvy vo vagíne či v oblasti podbruška sú úzko spojené s prežívaním intímneho života, a môžu výrazne limitovať potešenie.

Nie len čerstvé, ale aj mnoho rokov staré jazvy je možné aktivovať a liečiť. Vďaka tomu sa objavuje často celkom zabudnutá a netušená živosť, radosť a nová flexibilita v tele, ktorá má pozitívny dopad na kvalitu života. S jazvami sa spravidla lepšie pracuje, keď sú ešte čerstvé. Bolestivosť, necitlivosť a nepríjemné pocity sa spravidla výrazne rozpustia počas prvých troch sedení. Avšak aj mnoho rokov staré jazvy je možné špeciálnou masážou liečiť.

 • popraskaniu či natrhnutie vaginálnych stien pri pôrode
 • episiotómia - nastrihnutie vagíny pri pôrode
 • cisársky rez
 • jazvy po rýchlom, necitlivom, násilnom sexe
 • jazvy po operačných zákrokoch
 • jazvy po infekciách
 • jazvy po úrazoch

4. Mystická Taoistická a Kašmírska masáž

Slovo TAO preložené z čínštiny znamená CESTA, avšak v kontexte taoistickej kozmológie má omnoho hlbší význam. Znamená ako existenciu, tak aj stav neexistencie. Z Tao sa odvodzuje „veľká cesta vesmíru“.


Obe masážne techniky pochádzajú zo starej tantrickej tradície, Kašmírska z Indie a Taoistická z Číny. Boli vyvinuté osvietenými ľuďmi ako celostný prínos pre telo, myseľ a dušu. V tantrickej masáži je orgazmická energia kultivovaná a necháva sa šíriť po celom tele a tým prebúdza blaženosť celého tela a integráciu sexuality, lásky a spirituality. Po absolvovaní takejto masáže a ochutnaní hlbokej rovnováhy a harmónie, ktorá sa udeje ako jej dôsledok, sa celý váš život zosúladí s vašimi najhlbšími túžbami.Tantrická taoistická masáž je bránou do blaženosti, ktorá zahŕňa telo i dušu, uvoľňuje cestu k tomu, aby vaša sexuálna energia voľne prúdila telom a podporuje dobré zdravie, pokoj v mysli a plné prežitie sexuálnej skúsenosti. Dávanie alebo prijímanie masáže zjednocuje myseľ a telo, spája zraniteľné a nevinné dieťa v nás so zrelou sexualitou.

Úroveň uvedomovania si bude narastať a schopnosť prežívať zosilnie natoľko, že s pokračujúcou praxou budete schopní riadiť a rozširovať potešenie a chvíle extáze. Akonáhle raz dosiahnete túto schopnosť, budete môcť preniesť vedomie počas milovania nad fyzickú formu, a tak osláviť ducha, ktorý je prítomný v nás všetkých. Až sa tak stane, budete schopní transformovať svoju sexuálnu energiu a používať ju duchovným spôsobom Táto transformácia sexuálnej energie na energiu duchovnú je najvyšším cieľom tantricke a taoistickej sexuálnej praxe. Taoistická sexuálna masáž umožňuje človeku pracovať s jeho základnou sexuálnou energiou, posilovať ju, upravovať jej prúdenie telom a premieňať ju na duchovnú energiu.


5. Aktívne meditácie

Kundalíni, Gourishankar, Nataraj, Whirling

Každý pondelok o 18,00 hod v Košiciach, Centrum RADOSŤ, Prešovská cesta 47 www.centrumzdravia.eu

Oshove aktívne meditácie sú veľmi silnými technikami na rozprúdenie energie. Trvajú 1 hodinu a zahŕňajú aktívnu, niekedy veľmi intenzívnu fázu, po ktorej nasleduje fáza pokoja a ticha.

Prineste si so sebou pohodlné oblečenie, vankúš na sedenie a deku na prikrytie.


Tanec je jednou z najúčinnejších metód ako rozprúdiť svoju energiu.
Ale tancuj voľne, bez akejkoľvek štruktúry a bez divákov.
Ide o to, aby si sa cítil/a dobre, nie aby si dobre vyzeral/a.
Zavri oči a poddaj sa hudbe. Rozpohybuj sa a tvoja energia sa rozprúdi.